Logo

Hrazeno z projektu "Regionální stálá konference Libereckého kraje", reg.č.: CZ.08.1.1.125/0.0/15_003/0000058, OPTP 2014-2020

Hrazeno z projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2014- 2020, číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000094